Doplnkové služby /DS/ - nie sú súčasťou pri spracovaní účtovníctva

- spracovanie spätne - rekonštrukciu účtovníctva,

- vypracovanie interných smerníc,

- vypracovanie knihy jázd z podkladov,

- spracovanie štatistických a iných výkazov,

- zastupovanie pred úradmi,

- registratúrne záznamy,

- oznamovacia povinnosť /tzv. bonzáctvo/,

- vypracovanie cestovných príkazov,

- vystavovanie faktúr,

- spracovanie skladového hospodárstva,

- vyhotovenie zápisu z valnej hromady,

- ručenie za chyby spôsobené tretím osobám,

- prechod z JU na PU,

- kontrola účtovných záznamov,

- zavedenie nového účtovníctva /novovytvorená spoločnosť/,

- účtovné a ekonomické poradenstvo,

- iné služby podľa požiadavky klienta,

 cenník                                                 akcia