Slovenská energetická vedeckotechnická spoločnosť - občianske združenie