Zvýšenie stravného pri tuzemských pracovných cestách od 1.9.2012

28.08.2012 18:46

Zvýšenie stravného od 1.9.2012

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 248/2012 Z.z. o sumách stravného ustanovilo sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách takto:

  • časové pásmo 5-12 hod.        4 €
  • časové pásmo 12-18 hod.      6 €
  • časové pásmo nad 18 hod.    9,30 €

Z uvedenej zmeny sa odvodzuje aj minimálna a maximálna výška stravných lístkov:


- najnižšia hodnota stravných lístkov                                                      3,00 €
maximálna hodnota stravných lístkov                                                 4,00 €

 


Nominálna hodnota krátenia stravného podľa § 5 ods. 66 zákona o cestovných náhradách od 1.9.2012:

  • bezplatne poskytnuté raňajky        2,325 €        /25% z 9,30/
  • bezplatne poskytnutý obed           3,72 €          /40% z 9,30/
  • bezplatne poskytnutá večera         3,255 €        /35% z 9,30/

 

Ak nominálna hodnota krátenia prevýši sumu nároku na stravné v príslušnom časovom pásme za kalendárny deň, zamestnávateľ stravné za tento deň neposkytne.