Zmena daňového poriadku a podávania daňových priznaní elektronicky

06.12.2011 12:40

Ešte nepublikovaná, ale schválená novela daňového poriadku (563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov) dáva nové pravidlá:

- povinnosť podávania daňových priznaní elektronickou formou je zmenená - termín platnosti od 1.4.2012,

- elektronické doručovanie písomností  - od 1.1.2013,

- osobný účet daňového subjektu - od 1.1.2013,

- viac v prílohe.

 

Príloha_Zmeny v daňovom poriadku.doc (33 kB)