Zdravotné poistenie v roku 2013 a študenti - podnikatelia

30.07.2013 11:01

Informácia pre študentov - poistencov štátu, ktorí podnikajú.

 

V roku 2012 študenti, ktorí podnikali a boli poistencami štátu, neboli povinní platiť preddavky na zdravotné poistenie - zdravotnej poisťovni oznámili, že preddavky sú vo výške 0 €.

 

V roku 2013 nemusia robiť žiadne úkony ani platiť preddavky z dôvodu, že si v roku 2012 určili preddavky vo výške 0 €.

 

Zdravotné poisťovne im do 30.9.2013 urobia ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2012 /na základe podaného daňového priznania za rok 2012/, z ktorého môžu  vyplynúť ďalšie povinnosti, ktoré  poisťovňa písomne oznámi. Týka sa to najmä výšky preddavkov na rok 2014, ktoré  oznámi zdravotná poisťovňa každej SZČO súčasne s oznámením o výsledku ročného zúčtovania za rok 2012 podľa § 19 ods. 8 a 9 zákona o zdravotnom poistení do 30.9.2013.

 

Uvedené tlačivá je potrebné prečítať, aby nedošlo k nedorozumeniam!