Zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných - oslobodenie od platenia poistného

06.12.2013 13:41

Už od 1.1.2013, že je možno zamestnávať osoby, ktoré sú dlhodo nezamestnané s tým, že štát umožňuje oslobodenie od platenia do poisťovní.

 

Výhody:

1. ZP - neplatí 12 mesiacov.

2. SP - 12 mesiacov platí iba na úrazové a garančné poistenie. 

3. Povinnosť uzatvoriť pracovný pomer - môže byť aj na dobu určitú 1 rok /možnosť potom zamestnať ďalšieho, ktorý je na úrade práce takto evidovaný/.

4. Možnosť zamestnať aj na kratší úväzok.

5. Povinnosť prihlásiť do SP /kód 14/ a do ZP - tiež špeciálny kód.

 

Podmienky:

1. Osoba, ktorá sa má takto zamestnať je najmenej 12 mesiacov bez prerušenia evidovaná na Úrade práce /potvrdenie/.

2. Vyradený z Úradu práce je z dôvodu takéhoto zamestnania - Úrad práce vydá o uvedenom potvrdenie, ktoré sa odovzdá zamestnávateľovi.

3. Mesačna mzda nesmie prekročiť 67% priemernej min. mzdy /pre rok 2013 = 526,62 €/ - od 1.1.2014 t.j. 539,35 € /ak len 1 mesiac prekročí, už sa musia platiť odvody do SP a ZP/.

4. Zamestnávateľ nesmie dlžiť Sociálne ani Zdravotnej poisťovni.

5. Zamestnávateľ nesmie na úrok takýchto zamestnancov znížiť stav zamestnancov už zamestnaných.

 

Nevýhody pre zamestnanca:

1. Zamestnanec nie je poistený v žiadnej poisťovni - SP, ZP.