Zamestnanci, ktorí podávajú daňové priznanie typu A alebo B a nemajú pridelené čísla z daňového úradu

02.02.2012 15:30

 Daňové priznanie typu A podávajú fyzické osoby, ktoré nepožiadali do 15.2.2012 svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovanie dane a nepoberali žiadne iné príjmy okrem príjmov v § 5, t.j. zo závislej činnosti. Ak už poberali počas obdobia aj iné príjmy § 6, § 8 sú povinní podať daňové priznanie typu B.

Tí daňovníci, ktorí nie sú registrovaní na daňovom úrade z titulu § 6 a musia zaplatiť daň z podaného daňového priznania typu A alebo B nemuseli obdržať od daňového úradu vlastné číslo účtu, na ktoré majú poukázať túto daň. 

Ako postupovať?

Podaním daňového priznania daňový úrad zistí, že nemáte číslo účtu, tak Vám ho zašle. Doručením ste povinní do 8 dní daň uhradiť na pridelné číslo účtu. ALE POZOR na uloženú zásielku na pošte. Zvykom do 18 dní je možné si ju vyzdvihnúť /je doporučená/, avšak ak si ju nevyzdvihnete, tak 15. deň sa stáva právoplatným a od toho dátumu je povinnosť do 8 dní uhradiť. Je potrebné sledovať, či nemáte na pošte nejakú doporučenú zásielku z daňového úradu, predítete tým nedorozumeniam!