Základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách od 1.1.2013

06.01.2013 15:38

 

 

MF SR vydalo opatrenie č. 401/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách

                  Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013. 

 

                   Opatrenie_sadzby stravného_zahraničné_401_2012.pdf (38,8 kB)