Usmernenie DRSR - k oslobodeniu zdaniteľných osôb od vyhotovenia faktúr /Zákon 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty/

06.05.2013 17:10

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo usmernenie, ktoré sa týka oslobodenia určitých zdaniteľných osôb od vyhotovenia faktúr podľa zákona o dani z pridanej hodnoty. Usmernenie sa týka novely, ktorá je v platnosti od 2.1.2013.

 

2013_05_14_vyhot_fakturyMET05013.pdf (40777)