Tlačivá sociálnej a zdravotných poisťovní

11.02.2013 11:08

 Stránky na stiahnutie tlačív:

 

Sociálna poisťovňa:   www.socpoist.sk/616/1567s

 

VšZP:                      www.vszp.sk/platitelia/tlaciva/

 

Dôvera:                     www.dovera.sk/platitel/tema-potvrdenia-a-tlaciva/a249/potvrdenia-a-tlaciva-pre-platitelov

 

UNION:                     www.union.sk/platitelia-tlaciva-a-formulare