SZČO - odvody do poisťovní od 1.1.2013

27.12.2012 18:20

 

Prvé poistné splatné:     do 8.2.2013

Odvod    platné od min. v € max. v €
Zdravotné poistenie *    1.1.2013 55,02 550,20
Sociálne poistenie ** 1.1.2013 130,27 1302,749

 

* zdravotné poisťovne zasielajú výšku preddavku pre rok 2013, nový výpočet preddavkov = príjem-výdaj + zaplatené výdavky na zdravotné poistenie + zaplatené výdavky na sociálne poistenie : 12 : 1,9 x  0,14. Výsledok je mesačný preddavok.

  INFO: min. vym.základ /VZ/ = 393 €, max. VZ: 3930 €

** v sume nie je zahrnutá platba na poistenie v nezamestnanosti t.j. 1% z vymeriavacieho základu min. 393 € a max. 3930 € - uvedené založené na dobrovoľnosti, čo je potrebné na sociálnej poisťovni sa zaregistrovať.

Hranica obratu pre vznik povinného nemocenského a dôchodkového poistenia SZČO

Zvýšenie minimálneho základu zároveň znamená zvýšenie hranice rozhodujúcej pre vznik povinného nemocenského a dôchodkového poistenia SZČO. 
Konkrétne k 1.7.2013 bude táto hranica daná ako 12 x 393 = 4716 eur (obrat, resp. brutto príjem za rok 2012).