Stravné pri tuzemských pracovných cestách

01.01.2012 13:34

Stravné pri tuzemských pracovných cestách v €

 

 

Opatrenie Účinnosť   Dĺžka trvania prac. cesty v hod.  
    5-12 12-18 18-24
č. 621/2008 Z.z. 1.1.2009 3,30 5,00 7,70
č. 110/2009 Z.z. 1.4.2009 3,60 5,40 8,30
č. 533/2010 Z.z. 1.1.2011 3,80 5,70 8,80