Sociálna poisťovňa a elektronické služby pre zamestnávateľov

16.11.2011 19:00

Od 1.12.2011 je povinnosť zamestnávateľov už s počtom zamestnancov 1 zasielať mesačné výkazy poistného, výkazy poistného a príspevkov ako aj registračné listy fyzických osôb elektronicky.

Zamestnávateľ je povinný na pobočke Sociálnej poisťovni požiadať o:

1. prístup k elektronickým službám podpísaním Dohody o elektronickej komunikácii

dohoda_o_pouzivani_esluzieb_soc_poistovne.pdf (53,7 kB)

2. od GRID kartu - bezpečnostný systém potrebný pre elektronickú komunikáciu so Sociálnou poisťovňou