Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2011 a jednotlivé povinnosti

13.02.2012 08:57

Zamestnávateľ:

- do 28.2.2012 doručiť poisťovni výkaz za zamestnancov, ktorý bude obsahovať informácie členené po zamestnancoch - skutočná výška príjmu, vymeriavacie základy bez obmedzenia na maximum. Forma je uvedená v metodickom usmernení 3/5/2008.

MU_3-5-2008_web_zmeny.pdf (709,2 kB)

- Info VSZP - je potrebné výkazy poslať v elektronickej forme, ak zamestnávateľ zamestnáva 3 a viac zamestnancov. Inak stačí poslať vyplnené tlačivo:  VSZP_vykaz_preddavkov_rocne_zuctovanie_2011.pdf (351,2 kB)

- Dôvera - tlačivo: DOVERA_vykaz_preddavkov_rocne_zuctovanie_2011.pdf (1,9 MB)

- UNION - tlačivo: UNION_vykaz_preddavkov_rocne_zuctovanie_2011.pdf (90,4 kB)

 

Poistenec:

poistenci si musia plniť oznamovacie povinnosti v priebehu roka – oznámenie zmeny platiteľa, zdravotného postihnutia a pod./to platí neustále/,

- ak má poistenec predĺženú lehotu na podanie DP, je povinný doklad o oznámení predĺženia lehoty predložiť zdravotnej poisťovni do 31.3.2012. Ak poistenec tento doklad zdravotnej poisťovni nepredloží, zdravotná poisťovňa neprihliadne na jeho námietku voči vykonanému zúčtovaniu zdravotného poistenia!

Ak poistenec bol časť roka poistený v zahraničí, doklad o tomto predloží do zdravotnej poisťovne do 31.3.2012. Poistenie v zahraničí má vplyv na zníženie maximálneho vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie.