Registračné pokladne od 1.1.2012

18.11.2011 19:14

Ministerstvo financií na svojej stránke zverejnilo otázky týkajúce sa registračných pokladníc od roka 2012.

Praktické príklady súvisiace s aplikáciou zákona o ERP.pdf (192,9 kB)

 

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - úplné znenie:

Zákon č. 289_2008 Z.z. stav k 31.12.2011.pdf (149,3 kB)

 

 Služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb cez ERP podľa zákona o registračných pokladniciach:

priloha_erp.pdf (72,6 kB)