Prehľady údajov - životné minimum, údaje k daňovému bonusu a zamestnaneckej prémii pre FO 2013

02.03.2014 19:28

Pomôcka DzFO_2013_2014.pdf (640710)