Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň - ZČ

18.11.2011 19:11

Od 1.1.2012 sa mení spôsob podávania "Prehľadov o zrazených a odvedených preddavkov....."

- z kalendárneho štvrťroka na mesačné,

- t.z.  hlásenie za január 2012 je povinnosť už podať do konca februára 2012,

- vysporiadanie daňového bonusu hradeného zamestnávateľom sa vysporiada až v štvrťročnom hlásení, nie v mesačnom.

 

Ročné hlásenie nadobúda štatút daňového priznania.