Portál drsr nefunguje?

29.11.2011 09:47

Pri podávaní daňových priznaní elektronicky cez portál drsr sa Vám môže stať, že z nejakých príčin portál nefunguje.

DRSR doporučuje nasledovné

 

riešenie:

V prípade problémov na stránke www.drsr.sk použite aplikáciu eDane na podanie. Je to náhradná aplikácia na podávanie ak má podateľna na stránke problém.  (inštalačka je dole na titulnej stránke: obrázok "stiahnuť eDane").

 

V tomto prípade doporučujeme nasledovné:

Ešte skôr ako využijeme doporučenie DRSR.

- nakopírujte si vzhľad obrazovky, ktorý hovorí o nefunkčnosti portálu drsr v čase, keď ste si chceli daňovú povinnosť splniť,  /kopírovanie vzhľadu obrazovky robíme klávesou PrtScr, uvedený obrázok si musíte uložiť do počítača, najlepšie je mať naištalovaný nejaký software, s ktorým sa editujú obrázky, fotografie, ktorým si uvedený formát uložíte na svoj disk/,

- následne ihneď uvedený obrázok zašlite aj s komentárom na adresu technickapodpora@drsr.sk,

- automat drsr Vám zašle potvrdenie o zaslaní mailu s číslom udalosti, uvedené si uložíte pre prípad preukázania nepodania daňového priznania v lehote z dôvodu prekážok na strane správcu dane,

- uvedené sa vzťahuje len na prípady, ak je chyba na strane správcu dane,

- z toho dôvodu je potrebné, aby ste sa pokúsili poslať daňové priznanie aj z iného hardware, aby sa predišlo chybe, ktorá by mohla byť spôsobená zo strany daňového subjektu.