Pokyn Finančnej správy - dodržiavanie zákona č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti

13.08.2013 13:20

Upozornenie finančnej správy platby v hotovosti.pdf (61842)