Podávanie daňových priznaní elektronicky

16.11.2011 19:01

Všetci plátci DPH /fyzické a právnické osoby/ sú povinní podľa zákona č. 563/2009 Z.z. o správne daní /daňový poriadok/ zasielať všetky daňové priznania /okrem príloh/ od 1.1.2012 elektronicky a to prostredníctvom záručného podpisu, alebo na základe dohody s daňovým úradom. Na ww stránke drsr.sk budú uvedené informácie aktualizované.