Platby do SP od 1.7.2012

12.06.2012 13:41

 

Od 1. júla 2012 sa pre SZČO mení výpočet vymeriavacieho základu na sociálne poistenie - podľa ich minuloročných zárobkov

Pri výpočte odvodov sa najprv vypočíta vymeriavací základ na platenie odvodov. Vychádza sa zo základu dane (príjmy znížené o výdavky, bez odpočítania nezdaniteľných súm), ktorý sa vydelí počtom mesiacov podnikania v minulom roku a číslom 2. Tak dostaneme vymeriavací základ na platenie dôchodkového a nemocenského poistenia. Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.
 

Povinnosť podať prihlášku a odhlášku

 

Povinnosť podať prihlášku najneskôr do 8. júla tohto roka sa týka tých SZČO, ktoré v súčasnosti neplatia povinné odvody na sociálne poistenie a ich hrubý príjem za rok 2011, teda príjem bez odpočítania výdavkov, presiahol 4 078,68 eura. Ide o 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu v sume 339,89 eura.

 

Odhlášku z platenia povinných dôchodkových a nemocenských odvodov musia podať tie SZČO, ktoré v súčasnosti platia tieto odvody so Sociálnej poisťovne a ich hrubý príjem za rok 2011 nepresiahol 4 078,68 eura.

 

https://www.socpoist.sk/aktuality-povinnosti-szco-voci-socialnej-poistovni-od-1-jula-2012/48411s53111c