Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania FO, PO - vzory

05.03.2015 10:02

Uvedené oznámenie je potrebné podať najneskôr do 31.3.2015.

 

Vzor 2014 - fyzické osoby                                                                    Oznámenie daňovníka FO 2014.doc (23552)

Lehoty predĺženia:        do 30.04.2015

                                  do 01.06.2015

                                  do 30.06.2015

 

Vzor 2014 - fyzické osoby so zdaniteľnými príjmami v zahranicí          Oznámenie daňovníka FO_príjmy v zahraničí 2014.doc (24064)

Lehoty predĺženia:        do 30.04.2015

                                  do 01.06.2015

                                  do 30.06.2015

                                  do 31.07.2015

                                  do 31.08.2015

                                  do 30.09.2015

 

Vzor 2014 - právnické osoby                                                                Oznámenie daňovníka PO 2014.doc (23552)

Lehoty predĺženia:        do 30.04.2015

                                  do 01.06.2015

                                  do 30.06.2015