Oznámenia o predĺžení lehoty na podanie - FO, PO - vzory

11.03.2014 20:16

Vzor  2013 - fyzické osoby                               Oznámenie daňovníka FO.doc (23552)

- lehoty predĺženia do - 30.04.2014

                                   02.06.2014

                                   30.06.2014

 

Vzor 2013 - FO príjmy v zahraničí                      Oznámenie daňovníka FO_príjmy v zahraničí.doc (23552)

- lehoty predĺženia do - 30.04.2014

                                  02.06.2014

                                  30.06.2014

                                  31.07.2014

                                  02.09.2014

                                  30.09.2014

 

Vzor 2013 - právnické osoby                             Oznámenie daňovníka PO.doc (23552)

- lehoty predĺženia do - 30.04.2014

                                  02.06.2014

                                  30.06.2014