Oznam Sociálnej poisťovne - SZČO - vznik, zánik poistenia a prepočet odvodov od 1.7.2013

11.06.2013 16:02

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že od 1.7.2013 je každá SZČO povinná podľa daňového priznania z r. 2012 uskutočniť zmeny:

 

1.  vznik povinnosti platiť do SP - príjem z podnikania je vyšší ako 4716 € /začínajúci SZČO, ktorí neboli povinní platiť do SP, nakoľko nedosiahli v daňovom priznaní z roku 2011 požadovaný príjem/ - najneskôr podať prihlášku príslušnej SP do 9.7.2013

2.  zánik povinnosti platiť do SP - ak príjem z podnikania je nižší ako 4716 € /už existujúci SZČO/ - najneskôr podaním odhlášky príslušnej SP do 8.7.2013.

3. prepočet vymeriavaceho základu a z neho plynúce nové odvody do SP od 1.7.2013 splatné najneskôr do 8.8.2013.

4.Pre odvody do Sociálnej poisťovne je stanovený minimálny vymeriavací základ. Príjem z podnikania: je to 50% jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu spred 2 rokov. Všeobecný vymeriavaci základ = priemerná mzda vyhlásená Štatistickým úradom.

rok 2013 - priemerná mzda 786 - 50%   t.j. 393 € /393 x 12 = 4716 €/

rok 2014 - priemerná mzda 805 - 50 % t.j.  402,50 € /402,50 x 12 = 4830 €.

 

 

Bližšie link:

https://www.socpoist.sk/aktuality-zivnostnici--pozor--od-1-jula-sa-musite-prihlasit--odhlasit--pripadne-zmenit-platbu-v-socialnej-poistovni/48411s55571c