Overovanie podpisov v s.r.o. - novela OZ od 1.2.2013

13.02.2013 10:18

 

 

 Novela Obchodného zákonníka zavádza na zápisnici z valného zhromaždenia resp. rozhodnutí jediného spoločníka požiadavku osvedčenia úradného podpisu v nasledovných prípadoch:
  • -  rozhodovanie o zvýšení, znížení základného imania spoločnosti alebo rozhodovanie o nepeňažnom vklade do základného imania   spoločníka,
  •    rozhodovanie o vymenovaní, odvolaní alebo odmeňovaní konateľov,
  •    rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy, ak to spoločenská zmluva pripúšťa,
  •    rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku,
  •    rozhodovanie o vymenovaní, odvolaní alebo odmeňovaní prokuristu.