Zmena úhrad daní od r. 2012

18.11.2011 19:13

Od 1.1.2012 sa mení spôsob platby daní. Každý daňovník obdrží od správcu dane tzv identifikátor, podľa ktorého sa budú uhrádzať platby na daňový úrad. V roku 2012 sa to týka najmä dane z príjmov FO a PO. Aktuálne informácie budú priebežne na ww stránke drsr.sk