Odvody FO do poisťovní 2011

01.01.2011 11:05

 

Odvod

platné od

min.

max

Zdravotné poistenie*

1.1.2011

46,06

312,69

Sociálne poistenie

1.1.2011

109,07

905,3

* výšku odvodu je potrebné zistiť podľa Ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie SZČO za rok 2009 - typ B, riadok 66,  minimálne a max. viď uvedená tabuľka.