SZČO odvody do poisťovní od 1.1.2012

06.12.2011 10:19

Prvé poistné splatné 8.2.2012

Odvod

platné od

min.

max

Zdravotné poistenie*

1.1.2012

47,58

322,98

Sociálne poistenie**

1.1.2012

112,66

935,10

* výšku odvodu je potrebné zistiť podľa Ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie

  SZČO za rok 2010 - typ B, IX. oddiel riadok 66, - typ S, IV. oddiel B44, avšak minimálne a maximálne viď uvedená tabuľka,

  INFO: max. vymeriavací základ ZP: 2307 €

** v sume nie je zahrnutá platba na poistenie v nezamestnanosti.

    INFO: max vymeriavací základ:

    NP, GP:                         1153,50 €

    DP, RF:                          3076 €.

    /POZN. Ak prezident podpíše novelu zákona o sociálnom poistení, tak od 1.februára sa SZČO sa

    bude môcť naďalej samostatne dobrovoľne poistiť v nezamestnanosti a samostatne dobrovoľne

    poistiť dochodkovo. Ak sa ale SZČO bude chcieť dobrovoľne poistiť nemocensky, musí si pribrať

    aj dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti a dobrovoľné dochodkové poistenie/.