Obmedzenie platieb v hotovosti s účinnosťou od 1.1.2013

06.01.2013 14:51

Zákon č. 394/2012 Z.z. o hotovostných platbách rieši platby v hotovosti:

FO – nepodnikatelia

S účinnosťou od 1. januára 2013 môžu prijať alebo odovzdať  platbu v hotovosti, ktorej hodnota neprevyšuje 15-tisíc eur.

 

FO, PO - podnikatelia

Od 1.1.2013 platby podnikateľov a firiem prevyšujúce 5-tisíc eur sa vykonávajú len bezhotovostne!