Minimálna vedomosť podnikateľa - plátca DPH

06.01.2013 15:11

Každý podnikateľ /zamestnanec/, začínajúci ale i ten, ktorý už uskutočňuje dodávky tovaru do iného členského štátu by mal mať minimálnu vedomosť ohľadne § 43 /Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu/ zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Daňový úrad k uvedenému vydal metodický pokyn:

 

DPH_metodický pokyn_k par43.pdf (158,3 kB)