Minimálna mzda zamestnancov 2012

10.11.2011 18:55

 

Platnosť od

mesačná

hodinová

1.1.2012

327,2

1,88

1.1.2011

317

1,822