Sadzba základnej náhrady pre motorové vozidlá

01.01.2012 13:56

 Základná náhrada za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v €