Kontakt

 WBM s.r.o.

 Hodžova 1488/53

 911 01  Trenčín

 

 IČO: 36332747

 DIČ: 2021798669

 IČ DPH: SK2021798669

Zapísané: Okresný súd Trenčín, od sro Vložka číslo: 14333/R

 mail: wbm@wbm.sk

 tel.: +421905944817