Účtovníctvo  jednoduché, podvojné a mzdy, daňové priznania

Potrebujete získať vedomosti, resp. vedieť sa orientovať v účtovníctve?  

Napíšte nám. 

Spracovávame jednoduché, podvojné účtovníctvo, mzdy, analýzy na mieru.

  • profesionálnym osobným prístupom,
  • odborne s bohatými skúsenosťami,
  • kvalitnými a rýchlymi službami,
  • osobne, telefonicky, mailom.

 

                                   Dnes už nezáleží na tom, kde má sídlo Vaša spoločnosť. Dôkazom je to, že spracovávame účtovné služby pre spoločnosti pôsobiace v Bratislave.

 

 

 

 

GREEN OFFICE 

- používame recyklovaný papier, recyklovaný toner, úsporné žiarovky, v noci vypíname počítač s tlačiarňou,

- využívame obojstrannú tlač, tlač v PDF na CD nosiče,

- preferujeme online školenia

Novinky

SZČO odvody do poisťovní od 1.1.2012

06.12.2011 10:19
Prvé poistné splatné 8.2.2012 Odvod platné od min. max Zdravotné poistenie* ...

Portál drsr nefunguje?

29.11.2011 09:47
Pri podávaní daňových priznaní elektronicky cez portál drsr sa Vám môže stať, že z nejakých príčin portál nefunguje. DRSR doporučuje nasledovné   riešenie: V prípade problémov na stránke www.drsr.sk použite aplikáciu eDane na podanie. Je to náhradná aplikácia na podávanie ak má...

Podávanie daňových priznanie elektronicky od r. 2012

24.11.2011 19:54
Daňovým poriadok sa mení aj podávanie daňových priznaní. Plátci DPH už za mesiac december 2011 alebo za 4. štvrťrok 2012 sú povinní zasielať všetky daňové priznania len elektronicky. Info DU: novej elektronickej komunikácii od  1.1.2012,  bude  na základe novo prideleného...

Registračné pokladne od 1.1.2012

18.11.2011 19:14
Ministerstvo financií na svojej stránke zverejnilo otázky týkajúce sa registračných pokladníc od roka 2012. Praktické príklady súvisiace s aplikáciou zákona o ERP.pdf (192,9 kB)   Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - úplné znenie: Zákon č. 289_2008 Z.z. stav k...

Zmena úhrad daní od r. 2012

18.11.2011 19:13
Od 1.1.2012 sa mení spôsob platby daní. Každý daňovník obdrží od správcu dane tzv identifikátor, podľa ktorého sa budú uhrádzať platby na daňový úrad. V roku 2012 sa to týka najmä dane z príjmov FO a PO. Aktuálne informácie budú priebežne na ww stránke drsr.sk

Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň - ZČ

18.11.2011 19:11
Od 1.1.2012 sa mení spôsob podávania "Prehľadov o zrazených a odvedených preddavkov....." - z kalendárneho štvrťroka na mesačné, - t.z.  hlásenie za január 2012 je povinnosť už podať do konca februára 2012, - vysporiadanie daňového bonusu hradeného zamestnávateľom sa vysporiada až v...

Nezdaniteľná čiastka FO pre rok 2011

18.11.2011 19:03
Nezdaniteľná čiastka pre rok 2011 pre fyzické osoby činí 3559,30 €.   Uplatniť si ju môžu iba daňovníci, ktorí majú príjmy podľa Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v zneníé neskorších predpisov: § 5 - príjmy zo závislej činnosti § 6 odst. 1 - príjmy z podnikania - a/ z poľnohopsodárskej...

Podávanie daňových priznaní elektronicky

16.11.2011 19:01
Všetci plátci DPH /fyzické a právnické osoby/ sú povinní podľa zákona č. 563/2009 Z.z. o správne daní /daňový poriadok/ zasielať všetky daňové priznania /okrem príloh/ od 1.1.2012 elektronicky a to prostredníctvom záručného podpisu, alebo na základe dohody s daňovým úradom. Na ww stránke...

Sociálna poisťovňa a elektronické služby pre zamestnávateľov

16.11.2011 19:00
Od 1.12.2011 je povinnosť zamestnávateľov už s počtom zamestnancov 1 zasielať mesačné výkazy poistného, výkazy poistného a príspevkov ako aj registračné listy fyzických osôb elektronicky. Zamestnávateľ je povinný na pobočke Sociálnej poisťovni požiadať o: 1. prístup k elektronickým službám...

Minimálna mzda zamestnancov 2012

10.11.2011 18:55
  Platnosť od mesačná hodinová 1.1.2012 327,2 ...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>