Účtovníctvo  jednoduché, podvojné a mzdy, daňové priznania

Potrebujete získať vedomosti, resp. vedieť sa orientovať v účtovníctve?  

Napíšte nám. 

Spracovávame jednoduché, podvojné účtovníctvo, mzdy, analýzy na mieru.

  • profesionálnym osobným prístupom,
  • odborne s bohatými skúsenosťami,
  • kvalitnými a rýchlymi službami,
  • osobne, telefonicky, mailom.

 

                                   Dnes už nezáleží na tom, kde má sídlo Vaša spoločnosť. Dôkazom je to, že spracovávame účtovné služby pre spoločnosti pôsobiace v Bratislave.

 

 

 

 

GREEN OFFICE 

- používame recyklovaný papier, recyklovaný toner, úsporné žiarovky, v noci vypíname počítač s tlačiarňou,

- využívame obojstrannú tlač, tlač v PDF na CD nosiče,

- preferujeme online školenia

Novinky

Podmienky pre vznik nároku na dávku v nezamestnanosti

28.04.2013 11:48
  Základna podmienka nároku na dávku: poistenec musí byť poistený v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie najmenej dva roky. Nárok na dávku vzniká: - odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Nárok na dávku zaniká: - po šiestich, resp....

DRSR INFO- daňové priznanie SZČO pre riadky 9 a 10

25.03.2013 19:07
Čo  do riadkov 9 a 10 na strane 12?    Pozri informáciu z DRSR: DP FO r. 9 a 10 poistne.pdf (132,9 kB)    

Pomôcka na výpočet preddavkov FO pre rok 2013

17.03.2013 16:41
Zaregistrovali ste zmenu výpočtu preddavkov pre fyzické osoby na rok 2013?   Tu je pomôcka na výpočet:    Šablona_Preddavky DzPFO na rok 2013.xls (33,5 kB)

Overovanie podpisov v s.r.o. - novela OZ od 1.2.2013

13.02.2013 10:18
     Novela Obchodného zákonníka zavádza na zápisnici z valného zhromaždenia resp. rozhodnutí jediného spoločníka požiadavku osvedčenia úradného podpisu v nasledovných prípadoch: -  rozhodovanie o zvýšení, znížení základného imania spoločnosti alebo rozhodovanie o...

Tlačivá sociálnej a zdravotných poisťovní

11.02.2013 11:08
 Stránky na stiahnutie tlačív:   Sociálna poisťovňa:   www.socpoist.sk/616/1567s   VšZP:                      www.vszp.sk/platitelia/tlaciva/   Dôvera:                  ...

Základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách od 1.1.2013

06.01.2013 15:38
    MF SR vydalo opatrenie č. 401/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách                   Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára...

Nové fakturačné pravidlá podľa zákona 222/2004 Z.Z. v znení neskorších predpisov

06.01.2013 15:19
  S účinnosťou od 1. januára 2013 SR preberá do zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) smernicu Rady 2010/45/EÚ z 13. júla 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej...

Minimálna vedomosť podnikateľa - plátca DPH

06.01.2013 15:11
Každý podnikateľ /zamestnanec/, začínajúci ale i ten, ktorý už uskutočňuje dodávky tovaru do iného členského štátu by mal mať minimálnu vedomosť ohľadne § 43 /Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu/ zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení...

Obmedzenie platieb v hotovosti s účinnosťou od 1.1.2013

06.01.2013 14:51
Zákon č. 394/2012 Z.z. o hotovostných platbách rieši platby v hotovosti: FO – nepodnikatelia S účinnosťou od 1. januára 2013 môžu prijať alebo odovzdať  platbu v hotovosti, ktorej hodnota neprevyšuje 15-tisíc eur.   FO, PO - podnikatelia Od 1.1.2013 platby...

SZČO - odvody do poisťovní od 1.1.2013

27.12.2012 18:20
  Prvé poistné splatné:     do 8.2.2013 Odvod    platné od min. v € max. v € Zdravotné poistenie *    1.1.2013 55,02 550,20 Sociálne poistenie ** 1.1.2013 130,27 1302,749   * zdravotné poisťovne...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>