Účtovníctvo  jednoduché, podvojné a mzdy, daňové priznania

Potrebujete získať vedomosti, resp. vedieť sa orientovať v účtovníctve?  

Napíšte nám. 

Spracovávame jednoduché, podvojné účtovníctvo, mzdy, analýzy na mieru.

  • profesionálnym osobným prístupom,
  • odborne s bohatými skúsenosťami,
  • kvalitnými a rýchlymi službami,
  • osobne, telefonicky, mailom.

 

                                   Dnes už nezáleží na tom, kde má sídlo Vaša spoločnosť. Dôkazom je to, že spracovávame účtovné služby pre spoločnosti pôsobiace v Bratislave.

 

 

 

 

GREEN OFFICE 

- používame recyklovaný papier, recyklovaný toner, úsporné žiarovky, v noci vypíname počítač s tlačiarňou,

- využívame obojstrannú tlač, tlač v PDF na CD nosiče,

- preferujeme online školenia

Novinky

INTRASTAT

10.10.2013 10:19
INTRASTAT Je to systém informácií o pohybe  tovaru medzi členskými štátmi, ktorý má štatút Európskej únie. Pre systém INTRASTAT-SK je tovarom všetok hnuteľný majetok vrátane elektrickej energie, plynu a vody.  Tovar, ktorý má štatút Európskej únie (ďalej len „tovar Európskej...

Pokyn Finančnej správy - dodržiavanie zákona č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti

13.08.2013 13:20
Upozornenie finančnej správy platby v hotovosti.pdf (61842)

Zdravotné poistenie v roku 2013 a študenti - podnikatelia

30.07.2013 11:01
Informácia pre študentov - poistencov štátu, ktorí podnikajú.   V roku 2012 študenti, ktorí podnikali a boli poistencami štátu, neboli povinní platiť preddavky na zdravotné poistenie - zdravotnej poisťovni oznámili, že preddavky sú vo výške 0 €.   V roku 2013 nemusia robiť žiadne úkony...

Prerušenie živnosti

26.06.2013 12:12
Povinnosť oznámiť prerušenie živnosti: - finančnej správe - sekcii daňový úrad - zdravotnej poisťovni /pozor, tu je povinnosť dobrovoľnej platby/ - sociálnej poisťovni.   Čo vyplýva z pohľadu Zákona č. 595/2003 Z .z. o dani z príjmov /§ 6/: podľa § 17 ods. 8 pís. a/ - ak prerušenie živnosti...

Dividendy a odvody do ZP

26.06.2013 09:53
Dividenda z obdobia Sadzba v % Min. vym. základ  pre rok 2012 Max. vym. základ pre rok 2012 Platenie preddavkov 2011     ...

Výška životného minima od 1.7.2013

18.06.2013 11:52
Výška životného minima sa podľa návrhu mala zmeniť s účinnosťou od 1. júla 2013 nasledovne:       198,09 € pri plnoletej osobe (z doterajších 194,58 €),   138,19 € pri ďalšej spoločne posudzovanej plnoletej osobe (z doterajších 135,74 €),     90,42 € pri...

Registračné pokladne - novela v pripomienkovom konaní

13.06.2013 10:05
Koncom mája 2013 MF predložilo na pripomienkovanie novelu o registračnej pokladnici.   Pozri link: https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=6211&langEID=1

Oznam Sociálnej poisťovne - SZČO - vznik, zánik poistenia a prepočet odvodov od 1.7.2013

11.06.2013 16:02
Sociálna poisťovňa upozorňuje, že od 1.7.2013 je každá SZČO povinná podľa daňového priznania z r. 2012 uskutočniť zmeny:   1.  vznik povinnosti platiť do SP - príjem z podnikania je vyšší ako 4716 € /začínajúci SZČO, ktorí neboli povinní platiť do SP, nakoľko nedosiahli v daňovom priznaní...

Pokyn FRSR - o obmedzení platieb v hotovosti

22.05.2013 17:20
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo metodický pokyn k uplatňovaniu zákona č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti.   Fyzické osoby : do 15 000 € Právnické osoby: do 5 000 €.   Pokyn: 2013_05_13_mp_394_2012 platby hotov MET05013.pdf (84679)

Usmernenie DRSR - k oslobodeniu zdaniteľných osôb od vyhotovenia faktúr /Zákon 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty/

06.05.2013 17:10
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo usmernenie, ktoré sa týka oslobodenia určitých zdaniteľných osôb od vyhotovenia faktúr podľa zákona o dani z pridanej hodnoty. Usmernenie sa týka novely, ktorá je v platnosti od 2.1.2013.   2013_05_14_vyhot_fakturyMET05013.pdf (40777)  
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>