Účtovníctvo  jednoduché, podvojné a mzdy, daňové priznania

Potrebujete získať vedomosti, resp. vedieť sa orientovať v účtovníctve?  

Napíšte nám. 

Spracovávame jednoduché, podvojné účtovníctvo, mzdy, analýzy na mieru.

  • profesionálnym osobným prístupom,
  • odborne s bohatými skúsenosťami,
  • kvalitnými a rýchlymi službami,
  • osobne, telefonicky, mailom.

 

                                   Dnes už nezáleží na tom, kde má sídlo Vaša spoločnosť. Dôkazom je to, že spracovávame účtovné služby pre spoločnosti pôsobiace v Bratislave.

 

 

 

 

GREEN OFFICE 

- používame recyklovaný papier, recyklovaný toner, úsporné žiarovky, v noci vypíname počítač s tlačiarňou,

- využívame obojstrannú tlač, tlač v PDF na CD nosiče,

- preferujeme online školenia

Novinky

Register účtovných závierok - vyhľadávanie firiem - link

10.06.2015 08:36
www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/search      

Zverejňovanie účtovnej závierky od 1.1.2015 - návod finančnej správy

05.03.2015 10:22
Metodicky_pokyn MF SR k ukladaniu_a_zverejnovaniu_od 1.1.2015.pdf (235570)

Virtuálna registračná pokladnica - návod z finančnej správy

05.03.2015 10:15
2015.02.17_brozura_virtual_ pokladnica.pdf (2663427)

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania FO, PO - vzory

05.03.2015 10:02
Uvedené oznámenie je potrebné podať najneskôr do 31.3.2015.   Vzor 2014 - fyzické...

Prehľady údajov životného minima pre FO - rok 2014

05.03.2015 09:59
Pomôcka_ŽM_2014.pdf (1092358)

Oznámenia o predĺžení lehoty na podanie - FO, PO - vzory

11.03.2014 20:16
Vzor  2013 - fyzické osoby                               Oznámenie daňovníka FO.doc (23552) - lehoty predĺženia do - 30.04.2014                        ...

Prehľady údajov - životné minimum, údaje k daňovému bonusu a zamestnaneckej prémii pre FO 2013

02.03.2014 19:28
Pomôcka DzFO_2013_2014.pdf (640710)

Zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných - oslobodenie od platenia poistného

06.12.2013 13:41
Už od 1.1.2013, že je možno zamestnávať osoby, ktoré sú dlhodo nezamestnané s tým, že štát umožňuje oslobodenie od platenia do poisťovní.   Výhody: 1. ZP - neplatí 12 mesiacov. 2. SP - 12 mesiacov platí iba na úrazové a garančné poistenie.  3. Povinnosť uzatvoriť pracovný pomer - môže byť...

Cestovné náhrady SZČO - PHM a vlastné motorové vozidlo - odpoveď finančnej správy na dopyt

29.10.2013 09:21
Postupujeme podľa (§ 19 ods. 2 písm. e) cit.: "výdavky /náklady/ daňovníka s príjmamiy podľa § 6 ods. 1 a 2 vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, najviac vo výške, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa osobitného...

Zákon 222/2004 Z.z. odpočítanie dane a zjednodušené doklady

24.10.2013 18:42
Platiteľ podľa § 51 má právo na odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a/  ak /okrem iných podmienok/  má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71. Podľa § 71 ods 1 hovorí o tom, čo na účely tohto zákona je faktúra, kde sa odvoláva aj na § 74. A práve § 74 ods. 3 hovorí...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>